Manjše kapelice

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
9251 Tišina