Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Stanislav Žižek
  • Namestnica predsednika, Bojana Lejko Šlihthuber
  • Članica 1, Cvetka Njivar
  • Namestnik članice 1, Jan Števanec
  • Članica 2, Danica Forjan
  • Namestnik članice 2, Dejan Karoli
  • Članica 3, Darinka Bodanec
  • Namestnik članice 3, Mitja Stojisavljevič