Javno naznanilo - objava delnega občinskega Načrta za zaščito in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

15. 9. 2020 2