Obvestilo – oskrba s pitno vodo za naselja Tropovci – Jordan, Tišina, Vanča vas, Rankovci in Borejci

10. 10. 2020 4