Obvestilo o zaprtju krajevnih uradov na območju UE Murska Sobota

22. 12. 2020 7