Obvestilo – oskrba s pitno vodo za naselje Borejci, Vanča vas, Rankovci, Tropovci in Gradišče

19. 12. 2020 1