Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora TR 5

5. 3. 2021 4