Obvestilo o zaprtju krajevnih uradov na območju UE Murska Sobota

10. 4. 2021 13