Obvestilo – oskrba s pitno vodo za naselje PETANJCI (srednji del)

3. 5. 2021 2