Obvestilo – oskrba s pitno vodo za naselje PETANJCI (srednji del)

28. 8. 2021 2