Obvestilo o pričetku del na državni cesti R2-441/1298 Murska Sobota – Gederovci

28. 9. 2021 5