Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24- urne pogrebne dežurne službe v Občini Tišina - JAVNA RAZPRAVA

17. 9. 2021 5