Obvestilo - oskrba s pitno vodo za naselja Rankovci, Borejci, Vanča vas, Tropovci, Gradišče in Tišina

27. 10. 2021 3