Obvestilo o začasnem zaprtju krajevnih uradov na območju UE Murska Sobota

21. 12. 2021 4