Obvestilo o prekinitvah dobave pitne vode po naseljih občine ob izgradnji novega vodovoda

12. 7. 2023 3