Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota - JAVNA RAZPRAVA

2. 2. 2022 2