Obvestilo - oskrba s pitno vodo za Romsko naselje Vanča vas-Borejci

15. 2. 2022 2