Obvestilo - oskrba s pitno vodo za naselja Vanča vas, Rankovci, Borejci, Romsko naselje Vanča vas in Borejci

5. 8. 2022 3