Oskrba s pitno vodo za naselje Petanjci (srednji del)

29. 11. 2022 2