Navodilo uporabnikom pitne vode ob prekinitvah dobave

8. 6. 2023 7