Sobota, 26. September 2020
   
baner.gif


Podpis pogodbe o javno - zasebnem partnerstvu za projekt "Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca"

Dvorec naslovna

V ponedeljek, 17. marca 2014 je prišlo do slavnostnega podpisa Pogodbe o javno – zasebnem partnerstvu za projekt “Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca“ med javnim partnerjem Občino Tišina in zasebnim partnerjem ŽIVA V PARKU d.o.o., Tišina 24, 9251 Tišina, ki jo zastopa, DEAN Kőveš, dr. med., spec. spl. med.

Celotna ocenjena vrednost projekta znaša 840.736,15 €, predviden vložek javnega partnerja znaša 181.336,15 €, ostalo je predviden vložek zasebnega partnerja.

Kratek opis vsebine projekta s predvidenimi prostori:

- rušitev obstoječih objektov,
- rekonstrukcijaobstoječega objekta "Bathyanijev dvorec" v skupni površini 234,56 m2 na nepremičnini parc. št. 325, k.o. Tišina, ki zajema:obnovo kleti v izmeri 60m2, poročne dvorane v izmeri 25,27 m2, predprostora v izmeri 18,73 m2, lekarne v izmeri 53,76 m2, sejne sobe s čajno kuhinjo 50,92 m2 in skupnih prostorov sanitarij v izmeri 19,37 m2 in hodnika v izmeri 6,52 m2;
- izgradnjo novega objekta za potrebe zdravstvene dejavnosti ob "Bathyanijevem dvorcu" v skupni površini 251,28 m2 na nepremičnini parc. št. 325, k.o. Tišina, ki zajema: izgradnjo splošne ambulante 1 v izmeri 50,14 m2, izgradnjo splošne ambulante 2 v izmeri 40,67 m2, izgradnjo pediatrične ambulante v izmeri 42,34 m2 , izgradnjo zobozdravstevene ambulante v izmeri 28,62 m2, izgradnjo prostora za reševalce v izmeri 15,00 m2, izgradnjo prostora za laboratorij v izmeri 10,00 m2 in izgradnjo skupnih prostorov (čakalnice, garderobe, hodnika, sanitarij) v skupni izmeri 64,51 m2.
- priključitev objekta na komunalno in energetsko infrastrukturo,
- ureditev dostopne poti do objekta;
- ureditev okolice objekta"Bathyanijev dvorec" na parceli parc. št. 325, k.o. Tišina;
- ureditev parkirišča za 15 parkirnih mest za obiskovalce parka in objekta"Bathyanijev dvorec";
- ureditev parka.

Projekt naj bi bil zaključen z vsemi gradbenimi deli in opremo marca 2016.

Bathyanijev dvorec je bil zgrajen leta 1820, njegov lastnik pa je bil grof Sigismund Bathyani.
Je nepremična kulturna dediščina, ki spada pod enoto vrtnoarhitekturna dediščina. Je enotno zasnovan panonski dvorec v razsežnem parku, ki je oblikovan v krajinskem slogu. V njem je nekaj izjemnih drevnin in pritlična stavba baročnega dvorca s konec 19. stol. in v drugi polovici 20. stol. pozidanimi trakti.
Panonski dvorec leži v parku, oblikovanem v angleškem krajinskem slogu. V njem je nekaj izjemnih drevnin, kot so tulipanovci, rdeči hrast, hrast dob in pušpani, po nekaterih nepreverjenih virih naj bi v parku rasli tudi cedra in magnolije.

Foto utrinki:

IMG 6233   IMG 6238   IMG 6241

IMG 6244   IMG 6245   IMG 6248

IMG 6252   IMG 6254   view 3

view 9   view 7   view 4

 

 

      

        

     


       

  

     

     

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org