Ponedeljek, 03. Avgust 2020
   
baner.gif


Obvestilo - brezplačne objave dogodkov na novem portalu "Na Goričkem se dogaja"


LRF za Pomurje je v sodelovanju z Občino Grad in Občino Gornji Petrovci, v okviru projekta »Na Goričkem se dogaja«, izvajanega v programu LAS Goričko, financiranega iz sredstev LEADER, vzpostavil spletni portal
www.nagorickem.si . Trenutno se zaključujejo zadnji koraki, predstavitve delovanja portala, uporabe in promocija med nevladnimi organizacijami na Goričkem. Gre za spletni portal, na katerem lahko nevladne organizacije, seveda brezplačno, predstavljajo sebe ter promovirajo dogodke in aktivnosti, ki jih izvajajo.

 

Goričko je znano po ustvarjalnem entuziazmu in velikem potencialu turističnih ter kulturnih kapacitet, vse premalo pa je organiziranega in trajnostnega delovanja, kar bi oblikovalo in dopolnjevalo turistično ponudbo območja Goričkega. Prav ta izziv in istočasni cilj smo si zadali pri pripravi projekta. Preliminarne analize, ki jih LRF za Pomurje izvaja kontinuirano, so pokazale prav problematiko obveščanja. Na eni strani ni skupne točke Goričkega, po drugi strani pa je večina obvestil plačljivih.

 

Skupna ponudba turistične in kulturne mreže na enem mestu

 

Projekt je bil naravnan tako, da je tudi povezal organizatorje in izvajalce dogodkov na območju Goričkega, katerih interes je izmenjava izkušenj in skupen nastop kot kreiranje ponudbe. S projektom smo želeli prispevati k varovanju naravne in kulturne dediščine ter vzpostaviti turistično in kulturno mrežo, ki bo dolgoročno prispevala k večji prepoznavnosti regije. V prvi fazi so bile na osnovi analize obstoječega stanja in pripravljenih strateških okvirjev, ugotovljene bistvene pomanjkljivosti in prednosti pri organizaciji in izvedbi prireditev, kar je vodilo k definiciji karakteristik samega portala oz. njegove funkcionalnosti.

 

Promocija projekta in spletnega portala tudi na otvoritvi Vulkanije

 

Izvajalci projekta smo v skupnem sodelovanju z društvi izvedli usposabljanja, individualne razgovore ter svetovanja in na ta način pripravili izhodišča za izbor t.i. start up točke, ki je pomenila aktivacijo kulturnega potenciala Goričkega. Ta dogodek, prva predstavitev portala, se je zgodila na otvoritvi »Vulkanije« pri Gradu na Goričkem. Sam projekt smo predstavili na različnih dogodkih v času izvajanja. Za namene promocije projekta, kot tudi diseminacije rezultatov, smo pripravili zloženke in posebne USB ključke – s sloganom »ključ, ki odpira vrata v pestri svet dogajanja na Goričkem«.

 

Vzpostavljena tudi facebook skupina Na goričkem se dogaja

 

Za projekt in povezovanje ter aktivacijo uporabnikov je bila oblikovana tudi posebna facebook skupina – vabimo vas, da se nam pridružite na facebook-u, oziroma, da uporabljate možnosti objave na spletnem portalu www.nagorickem.si.

 

 

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org