Petek, 07. Avgust 2020
   
baner.gif


Projekt Kolesarska počivališča

kolo naslovnaProjekt Kolesarska počivališča s kratkim imenom KOLO je projekt v katerega smo vključeni štirje projektni partnerji in sicer: Občina Puconci kot vodilni partner ter Občini Tišina in Grad in Razvojni zavod Občine Puconci kot partnerji v projektu.

Projekt smo leta 2012 prijavili na razpis LAS Goričko, za sofinancerska sredstva v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja Programa razvoja podeželja RS Slovenije, OS 3 – Kakovost življenja na podeželju. Na razpisu smo bili uspešni in dobili odobreno sofinanciranje projekta v skupni višini 29.734,50€.  

Na območju sodelujočih treh občin znotraj subregije Goričko imamo na podlagi razpoložljivih turističnih potencialov v okviru rekreativnega - športnega turizma zelo ugodne možnosti za razvoj kolesarstva. Turizem predstavlja razvojno priložnost območja občin Puconci, Tišina in Grad, razvoj kakovostnejšega turizma pa zahteva večja vlaganja v turistično infrastrukturo, med katere spada tudi infrastruktura kolesarskih poti. Tako smo se občine povezale med seboj z namenom, da v identičnem videzu uredimo kolesarska počivališča na frekvenčnih kolesarskih točkah na območju vseh treh občin in na ta način vzpostavimo in povežemo sekundarno kolesarsko ponudbo izven občinskih meja. Namreč na območju vseh treh občin je opaziti vse več kolesarjev, niso pa imeli urejenih primernih in predvsem varnih počivališč.

V okviru projekta smo postavili 9 identičnih kolesarskih počivališč in na 1 obstoječem kolesarskem počivališču nadstrešek. Na območju Občine Tišina so postavljena tri kolesarska počivališča (v vaseh Krajna, Petanjci in Murski Črnci) in en nadstrešek (v vasi Gederovci), na območju Občine Puconci so postavljena štiri kolesarska počivališča (v vaseh Lemerje, Bodonci, Mačkovci in Puconci) in na območju Občine Grad dve kolesarski počivališči (v vasi Dolnji Slaveči in Radovci). Kolesarska počivališča so zasnovana tako, da sovpadajo s podeželsko okolico, izdelana so v celoti iz lesa in stojijo iz nadstreška, ki bo nudil zavetje pred različnimi vremenskimi razmerami in pripadajočo opremo, ki zajema mizo z dvema klopema, zraven je postavljeno stojalo za kolesa ter koš za smeti.

Nadstrešek in opremo počivališč je izdelal podjetnik Izdelava in Montaža notranje opreme, Bojan Flegar s.p. iz Puconcev, podlago pa je pripravilo Püngrad Javno komunalno podjetje d.o.o. iz Bodoncev. Organizirali smo tudi kolesarsko turo v okviru katere so sodelovali kolesarji iz vseh treh občin. Pričetek ture je bil na Krajni, zaključila pa se je v Lemerju, kjer je potekala tudi zaključna tiskovna konferenca.

Zadani cilji projekta so bili povečati varnost v cestnem prometu ter popestritev turistične destinacije, postavitev sekundarne turistične kolesarske ponudbe na območju treh občin znotraj subregije Goričko, vzpodbujanje povezovanja, sodelovanja in izmenjave izkušenj treh občin na področju urejanja in trženja turističnih produktov in večja prepoznavnost sodelujočih občin in območja Goričkega. S postavitvijo identičnih kolesarskih počivališč se je povečala varnost kolesarjev v prometu in bo pripomogla k razvoju vasi in ruralne infrastrukture. Vse tri občine tudi stremimo k spodbujanju kolesarjenja, saj ta prispeva k boljšemu zdravju in zdravemu življenjskemu slogu posameznika.

Projekt je inovativen, saj smo prve občine na območju Goričkega, ki smo celovito ter predvsem v identičnem videzu uredile kolesarsko infrastrukturo na območju vseh treh občin in na ta način vzpostavile in povezale kolesarsko ponudbo izven občinskih meja. Poudariti velja, da je to le začetek in da planiramo v prihodnosti še skupaj nadaljevati s postavitvijo novih kolesarskih počivališč.

Več slilk najdete v galeriji.

kolo 1   kolo 2   kolo 3

kolo 4   kolo 5   kolo 6

kolo 7   kolo 8   kolo 9

kolo 10   kolo 11   kolo 12

      

   

      

      

        

     


       

  

     

     

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org