Sobota, 08. Avgust 2020
   
baner.gif


Obvestilo - zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2013


KMETIJSKE PROIZVAJALCE OBVEŠČAMO, DA BOMO PRIČELI Z ZBIRANJEM VLOG  OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO ZARADI POSLEDIC SUŠE 2013 NA PRIZADETIH KULTURAH: KORUZA V ZRNJU, OLJNE BUČE, SONČNICE,  POZEN KROMPIR, FIŽOL V ZRNJU, ZELJE – BELO POZNO, KORENČEK, PETRŠILJ IN TRAJNI TRAVNIKI -  DVOKOSNI. ZBIRANJE VLOG BO POTEKALO NA OBČINSKI UPRAVI OBČINE TIŠINA OD PONEDELJKA, 23. 09. 2013, PO NASLEDNJEM VRSTNEM REDU:

• PONEDELJEK, 23. 09. 2013, OD 8.00 DO 15.00 URE – GRADIŠČE, TROPOVCI IN TIŠINA;

• TOREK, 24. 09. 2013, OD 8.00 DO 15.00 URE – MURSKI ČRNCI, MURSKI PETROVCI IN VANČA VAS;

• SREDA, 25. 09. 2013, OD 8.00 DO 17.00 URE – PETANJCI, BOREJCI,  RANKOVCI IN ZUNANJI;

• ČETRTEK, 26. 09. 2013, OD 8.00 DO 13.00 URE – KRAJNA, GEDEROVCI IN SODIŠINCI.

ZARADI RAZMEROMA KRATKEGA RAZPOLOŽLJIVEGA ČASA ZBIRANJA VLOG OŠKODOVANCE PROSIMO, DA SE DRŽIJO NAVEDENIH TERMINOV ZA ODDAJO VLOG IN ŽE DOMA IZPOLNIJO DEL OBRAZCA 2. OB ODDAJI VLOGE PA PRILOŽIJO TUDI ZADNJO SUBVENCIJSKO VLOGO.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 2:
OŠKODOVANCI  SO DOLŽNI IZPOLNITI  NASLEDNJE  POSTAVKE NA VLOGI, IN SICER:

1. PODATKI O NESREČI – DOMA POBVEZNO IZPOLNITE VSE MANJKAJOČE PODATKE, IN SICER:

- 1.4.  NOSILEC KMG (IME IN PRIIMEK)
- 1.5. DAVČNA ŠTEVILKA
- 1.6.  NASLOV NOSILCA
- 1.7.  KMG-MID IZ REGISTRA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV. ČE KMG-MID NI UREJEN NA DATUM 20. 07. 2013, NISTE UPRAVIČENI DO DRŽAVNE POMOČI.  

2. OCENA ŠKODE – DOMA IZPOLNITE POLJA, KI NISO ZATEMLJENA IN NASLEDNJE STOLPCE V TABELI

-  A1  KATASTRSKA OBČINA
-  A2  ŠIFRA K. O.
-  A  GERK
-  B  VRSTA KULTURE ALI NASADA
-  F POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE V GEK-U (AR)

STOLPCEV D, E, G, IN H NE IZPOLNJUJETE.

V OBRAZEC 2 VNAŠATE SAMO GERKE, KI LEŽIJO NA OBMOČJU OBČINE TIŠINA. ZA GERKE, KI LEŽIJO V OSTALIH OBČINAH PA VLAGATE PRIJAVE ZA SUŠO NA SEDEŽIH TISTIH OBČIN.

PODATKE V OBRAZEC 2 VPISUJETE IZ SUBVENCIJSKIH VLOG IZ OBRAZCA D, IZ TABELE »POVRŠINE IN UKREPI« IN SICER ZA POVRŠINE, KJER STE UTRPELI ŠKODO PO SUŠI.
OBRAZEC 2 OBVEZNO LASTOROČNO PODPIŠETE NA STR. 2.

3. MOŽNOST ZA KMETIJSKO DEJAVNOST
OBČINA TIŠINA SE  NE NAHAJA NA OBMOČJU  Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI ALI DELNO NA OBMOČJU Z OMEJENIMI ZMOŽNOSTMI ZA KMETIJKO DEJAVNOST. TABELO POD TOČKO ŠT. 3 NE IZPOLNJUJEMO.

PRI POSTOPKU ZBIRANJA VLOG MORA OŠKODOVANEC POSREDOVATI NASLEDNJE PODATKE:

- SUBVENCIJSKO VLOGO.

BREZ TEGA PODATKA VLOGE NI MOŽNO OBRAVNAVATI .

IZPOLNJENE VLOGE PRINESETE NA OBČINSKO UPRAVO OBČINE TIŠINA, SEJNA SOBA, V PREDPISANIH TERMINIH.

OBRAZEC (OBRAZEC 2) ZA PRIJAVO ŠKODE DOBITE NA SEDEŽU OBČINSKE UPRAVE OBČINE TIŠINA IN NA SPLETNI STRANI OBČINE TIŠINA.

ZA MOREBITNE DODATNE INFORMACIJE SE LAHKO OGLASITE NA OBČINI TIŠINA ALI POKLIČETE NA TELEFON 02-539-17-15 JUREŠ DRAGO.

icon pdf  OBRAZEC 2

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org