Petek, 07. Avgust 2020
   
baner.gif


Energetska sanacija Osnovne šole Tišina

sanacija naslovna

Občina Tišina je na javni razpis »Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« objavljen februarja 2013 prijavila operacijo »Energetska sanacija OŠ Tišina«.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je prijavitelje o uspehu na razpisu obvestila šele konec meseca julija 2013. Med uspešnimi na razpisu je bila tudi vloga občine Tišina.

Glede na sklep Ministrstva je občina upravičena do nepovratnih sredstev v višini do 168.541,84 EUR. Celotna vrednost investicije je ocenjena na ca 310.000 EUR z vključenim DDV.

Na občinski upravi so stekli vsi nadaljnji postopki oddaje javnih naročil. Tako je 13. septembra 2013 bila podpisana izvajalska pogodba z najugodnejšim ponudnikom – Dolinka inženiring Beltinci z.o.o..

Investicijo smo nameravali izvesti v celoti poleti 2013. Zaradi zamujanja Ministrstva pri odločanju in posredovanju sklepov občinam prijaviteljicam smo prisiljeni izvedbo sanacije podaljšati v leto 2014. Dodatno oviro pri sanaciji bodo pa povzročali tudi vremenski in prostorski pogoji (učni proces).

Na objektu osnovne šole je tako pričakovati:

- Sanacijo fasadne obloge,

- Dodatno izolacijo strehe objekta šole, telovadnice, vrtca-jasli,

- Zamenjavo steklenih površin na stopnišču,

- Vgradnjo frekvenčnih obtočnih črpalk v kotlovnici,

- Zamenjavo termostatskih ventilov

Ob uspešni izvedbi in zaključku investicije v letu 2014 tako pričakujemo v prihodnosti zmanjšanje materialnih stroškov za ogrevanje in tudi izboljšanje splošnih pogojev v prostorih osnovne šole.

sanacija 1   sanacija 2   sanacija 3

sanacija 4   sanacija 5   

 EU LOGO - kohezijski sklad ks 1  

      

      

        

     


       

  

     

     

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org