Četrtek, 09. April 2020
   
baner.gif


Pomembno za podjetja - Javni razpis za pridobitev sredstev zakona o razvojni podpori Pomurski regiji


Javni razpis za pridobitev sredstev zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 za vključevanje diplomantov vseh treh stopenj študija »po Bolonji« v delo na inovativnih projektih in usposabljanje vodstvenega kadra v navezavi na inovativne projekte v teh podjetjih

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 15. 3. 2013, Stran: 892

Predmet razpisa: Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje za:

a) sofinanciranje dela diplomantov vseh treh stopenj študija »po bolonji«, ki bodo v okviru projektov podjetjih, pomagali pri razvoju novih produktov ali storitev, s katerimi želi določeno podjetje priti na trg (diplomanti bodo projektno zaposleni v podjetju v določenem časovnem obdobju, predvidoma med 12 in 18 meseci in sicer diplomanti 1. stopnje predvidoma največ eno leto, ostali predvidoma največ do 18 mesecev),

b) spodbude za vsakega diplomanta (največ 3 na podjetje), ki ga bo podjetje zaposlilo za najmanj tri leta, kar pomenit tudi zaposlitev po izteku projektnega obdobja v podjetju,

c) plačilo izobraževanja vodstvenega in drugega kadra na področjih, ki so nujna za izvedbo projekta podjetij, ki bodo zaposlila vsaj enega diplomanta za najmanj tri leta.

Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje za tehnoloških projektov podjetij, ki so ustrezajo klasifikaciji, šifrantu tehnoloških področij, kot navedeno v prilogi javnemu razpisu (Priloga 3), razen v primerih, ko je katero izmed področij, po tem javnem razpisu, posebej izvzeto.

Pogoji za sodelovanje: Pogoji za kandidiranje so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša 1.780.000,00 EUR:

 • nepovratna sredstva za leto 2013 v okvirni višini 890.000,00 EUR,
 • nepovratna sredstva za leto 2014 v okvirni višini 890.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Prvi rok za predložitev vlog je 5. 4. 2013 (če oddane v vložišču ministrstva ob delovnih dnevih do 15. ure, razen ob petkih do 14. ure). V primeru, da v prvem odpiranju vlog razpoložljiva sredstva ne bodo porabljena, bodo izvedena nadaljnja odpiranja vlog, ki bodo vsak mesec 5. v mesecu (začenši s 5. 5. 2013) do dodelitve vseh sredstev, oziroma na prvi delovni dan po navedenih dneh, kolikor je določen dan sobota, nedelja, ali praznik. Ministrstvo bo na svojih spletnih straneh sporočilo, kdaj bodo vsa razpoložljiva sredstva dodeljena.

Dodatne informacije: Uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kontaktni osebi sta Josip Mihalic, Tel: (01) 32-01-570) in Tina Bregar, Tel: (01) 32-01-364, vsak delovni dan, med 9. in 10. uro.

Ministrstvo bo organiziralo informativni dan. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnih straneh: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: www.mgrt.gov.si.

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org