Četrtek, 09. April 2020
   
baner.gif


Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem


Spoštovani!

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Tišina: www.tisina.si objavljen Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (Prednostna lista A).

I.PREDMET RAZPISA

Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina razpisuje oddajo v najem za:

 • garsonjero neprofitno najemno stanovanje na naslovu Tišina 1, 9251 Tišina, ki bo uspelemu upravičencu oddano v najem, predvidoma do konec aprila 2013;
 • dvo-sobno neprofitno najemno stanovanje na naslovu Tišina 1, 9251 Tišina, ki bo uspelemu upravičencu oddano v najem, predvidoma do konec aprila 2013;

II.RAZPISNI POGOJI

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Občini Tišina in na tem območju tudi dejansko prebivajo.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
- žrtve nasilja v družini;
- invalidi;
- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju …

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
- da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2012 ne presegajo gornje meje, določene v razpisu;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ki se namerava skupaj s prosilcem preseliti v najemno stanovanje, ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja;
- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, do zaključka razpisa, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka …

III.RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dvignejo obrazec vloge s katerim se prijavijo na javni razpis osebno, v času uradnih ur občine, ali pa si ga pridobijo na spletni strani občine Tišina: www.tisina.si.

Vloge s prilogami in z dokazilom o plačani upravni taksi v višini 22,66 € morajo prosilci oddati do vključno 15. 03. 2013 osebno v tajništvu Občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina ali po pošti na isti naslov priporočeno po pošti s pripisom: »JAVNI RAZPIS – NEPROFITNA STANOVANJA – NE ODPIRAJ«

 

icon pdf Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
icon word
Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org