Nedelja, 25. Oktober 2020
   
baner.gif

Vabila - odbor za negospodarstvo


Vabila in gradivo  (2018 - 2022) ... (2014 - 2018)

12. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (22.10.2020 ob 17.00 uri)

11. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti(03.09.2020 ob 18.00 uri)

10. seja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti(16.06.2020 ob 17.00 uri)

9. seja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti(14.05.2020 ob 18.00 uri)

8. seja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (04.03.2020 ob 18.00 uri)

7. seja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (22.01.2020 ob 18.00 uri)

6. seja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (17.10.2019 ob 18.00 uri)

5. seja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (19.09.2019 ob 18.00 uri)

4. seja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (17.06.2019 ob 19.00 uri)

3. seja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (11.04.2019 ob 16.00 uri)

2. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (06.03.2019 ob 18.00 uri)

1. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (13.02.2019 ob 18.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 1. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
 3. Konstituiranje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
 4. Predlog Proračuna občine Tišina za leto 2019 – I. obravnava
 5. Predlog Proračuna občine Tišina za leto 2020 – I. obravnava
 6. Razno.

28. seja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (15.11.2018 ob 16.00 uri)

27. seja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (24.09.2018 ob 16.00 uri)

26. seja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (26.07.2018 ob 17.00 uri)

25. seja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (16.04.2018 ob 16.00 uri)

24. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (01.03.2018 ob 17.30 uri)

23. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (23.01.2018 ob 18.00 uri)

22. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (11.12.2017 ob 16.00 uri)

21. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (21.11.2017 ob 18.00 uri)

20. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (05.10.2017 ob 17.00 uri)

19. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (04.04.2017 ob 18.00 uri)

18. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (02.03.2017 ob 18.30 uri)

17. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (09.01.2017 ob 16.00 uri)

16. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (12.12.2016 ob 17.00 uri)

15. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (16.11.2016 ob 16.00 uri)

14. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (05.10.2016 ob 16.00 uri)

13. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (22.06.2016 ob 17.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 13. redne seje odbora
 3. Obravnava in sprejem zapisnika 9. in 12. redne seje odbora
 4. Predlog Rebalansa I Proračuna občine Tišina za leto 2016
 5. Tekoče zadeve
 6. Razno

12. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (18.05.2016 ob 17.00 uri)

11. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (11.04.2016 ob 16.00 uri)

10. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (01.02.2016 ob 16.00 uri)

9. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (15.01.2016 ob 16.00 uri)

8. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (16.12.2015 ob 18.00 uri)

7. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (07.12.2015 ob 17.00 uri)

6. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (14.10.2015 ob 16.00 uri)

5. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (15.09.2015 ob 19.00 uri)

4. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (07.04.2015 ob 16.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje odbora
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 4. redne seje odbora
 4. Predlog Zaključnega računa Proračuna občine Tišina za leto 2014
 5. Seznanitev in obravnava poročil o delu v letu 2014:
  -       Osnovna šola Tišina (poročiloanaliza finančnega poslovanja, poročilo članov sveta zavoda)
  -       Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
  -       Center za socialno delo Murska Sobota
  -       Dom starejših Rakičan
  -       Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija
  -       Medobčinska inšpekcija in redarstvo
  -        »ŽIVA« Ambulanta splošne medicine Dean Köveš
  -       Rešilna d.o.o.
  -       Zavod PIP
  -       Policijska postaja Murska Sobota
  -       Vrtec Lavra, Enota Tišina
  -       Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota
 6. Tekoče zadeve
 7. Razno

3. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (02.03.2015 ob 16.00 uri)

2. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (15.01.2015 ob 18.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. redne seje odbora
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 2. redne seje odbora
 4. Predstavitev proračunskih porabnikov
 5. Obravnava predloga Proračuna občine Tišina za leto 2015
 6. Obravnava predloga Načrta razvojnih programov občine Tišina za obdobje 2015 – 20187
 7. Tekoče zadeve
 8. Razno

1. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (11.12.2014 ob 18.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti; Vabilo
 2. Konstituiranje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
 3. Dogovor o delu Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
 4. Razno.

24. seja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (16.06.2014 ob 19.00 uri)

23. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (13.05.2014 ob 18.00 uri)

22. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (07.04.2014 ob 18.00 uri)

21. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (03.02.2014 ob 17.00 uri)

 

Vabila in gradivo 2013

20. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (26.11.2013 ob 17.00 uri)

19. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (11.11.2013 ob 17.00 uri)

18. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (21.06.2013 ob 19.00 uri)

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem Zapisnika 17. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
 3. Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene in normativov v vrtcu
 4. Razno.

17. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (24.05.2013 ob 19.30 uri)

16. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (09.04.2013 ob 18.00 uri)

15. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (19.03.2013 ob 17.00 uri)

 

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
 3. Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt "Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca" - I. obravnava
 4. Predlog Proračuna občine Tišina za leto 2013 – II. obravnava
         a.   Uvod
         b.   Odlok o proračunu občine Tišina za leto 2013
         c.    Splošni del
         d.   Obrazložitve Splošnega dela
         e.   Posebni del
         f.    Obrazložitve Posebnega dela
         g.   Načrt razvojnih programov občine Tišina za obdobje 2013 - 2016
         h.   Obrazložitve Načrta razvojnih programov občine Tišina za obdobje 2013 - 2016
         i.    Kadrovski načrt za leti 2013 in 2014
         j.    Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine Tišina za leto 2013
         k.   Sklep o letnem načrtu razpolaganja s stavbami in deli stavb občine Tišina za leto 2013
         l.    Sklep o letnem načrtu razpolaganja z zemljišči občine Tišina za leto 2013

        m.   Sklep o letnem načrtu pridobivanja premičnega premoženja občine Tišina za leto 2013
 5. Predlog Sklepa k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013
 6. Predlog Programa dela občinskega sveta in občinske uprave občine Tišina v letu 2013
 7. Predlog Letnega programa športa v občini Tišina za leto 2013
 8. Predlog Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Tišina za leto 2013
 9. Razno


 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • image
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org