Četrtek, 01. Junij 2023
   
baner.gif


Poročila

POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2021

icon pdf POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU - Pregled realizacije smotrnosti porabe sredstev za namen delovanja vaškega odbora Borejci in vaškega odbora Murski Črnci v letu 2019

icon pdf POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – Pregled sklepov o imenovanju komisij župana v letih 2018 in 2019,  ter ugotavljanje eventualnega  nezakonitega vpliva posameznega člana komisije na odločitev o dodelitvi proračunskih sredstev

 

POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2019

icon pdf POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – Pregled odprtih terjatev po stanju na dan 31.12.2018

icon pdf POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – Investicijski transferi za obnovo in sofinanciranje sakralnih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine- Župnija Tišina v obdobju 2014-2018

 

POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2018

icon pdf POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – Pregled odprtih terjatev na podlagi popisa terjatev za leto 2016 in po stanju na dan 31. 3. 2017

 

POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2017

icon pdf POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – Pregled transferjev na področju turizma, kulture in športa v letu 2016

 

POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2016

icon pdf POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU - Namenska poraba proračunskih sredstev v projektu 401109 - komasacije

icon pdf POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – Obnova vaško-gasilskih domov v občini Tišina

icon pdf POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – Pregled realizacije proračuna občine Tišina za leto 2015

icon pdf POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – Pregled transferjev na področju turizma, kulture in športa v letu 2016


POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2015

icon pdf POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU – Pregled finančnega plana in dejanske porabe proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske urave občine Tišina


POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2011

icon pdf POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PRORAČUNSKE POSTAVKE 402301 – Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč – financiranje rekonstrukcije prepusta v Rankovcih

icon pdf POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PRORAČUNSKE POSTAVKE 401904 - Materialni stroški OŠ Tišina

icon pdf POROČILO O NADZORU PRORAČUNSKE POSTAVKE 401312 - Izgradnja in investicijsko vzdrževanje drugih LC in JP na projektu 4013-19 Rekonstrukcija ceste Tropovci-Gradišče-Murski Črnci

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org