Četrtek, 01. Junij 2023
   
baner.gif


Sestava

NADZORNI ODBOR

Marjan GUMILAR, predsednik

Člana:

 •  Simon KARDOŠ
 •  Regina DŠUBAN

Strokovna sodelavka: Matejka Celec
T: +386 (0)2 539 17 16
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

Naloge

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri svojem delu je neodvisen, vezan pa je na ustavo, zakonodajo in lokalne predpise, zlasti pa na statut občine.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

-          Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine

-          Nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna

-          Nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program, v svoj program pa lahko vključi tudi druge nadzore, z njihovim obsegom in programom pa seznani občinski svet in župana. Ko je poročilo o opravljenem nadzoru dokončno o svojih ugotovitvah obvesti občinski svet in župana.

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno, pri svojem delu pa so neodvisni. Kandidate za člane nadzornega odbora občine, predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pogoji za imenovanje za člana Nadzornega odbora občine Tišina so tudi:

-          Najmanj VI. stopnja izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.

Delovanje nadzornega odbora podrobneje ureja Poslovnik nadzornega odbora.

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org