Nedelja, 03. Julij 2022
   
baner.gif


Cene storitev

Dejavnost vzdrževanja in urejanja pokopališč izvaja Režijski obrat občine Tišina.

Cena vzdrževanja pokopališč in okolice z mrliško vežo je določena s Sklepom občinskega sveta občine Tišina.

Zbrana sredstva so namenska in se lahko uporabljajo le za urejevanje in vzdrževanje pokopališč.

Cene od 1. 1. 2011 dalje znašajo (brez DDV):
– za enojni grob (širine od 61 cm do 120 cm) 16,0686 EUR/leto,
– za dvojni grob (širine od 121 cm do 240 cm) 27,9594 EUR/leto,
– za otroški grob, žarni grob (širine do 60 cm) 11,2480 EUR/leto,
– grobnica, trojni grob (širine nad 241 cm) 36,9578 EUR/leto.

Računi za vzdrževanje pokopališč se v skladu s Sklepom izdajo v dveh enakih obrokih za tekoče leto.

 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org