Četrtek, 01. Junij 2023
   
baner.gif


Navodila uporabnikom

ODKLOP VODE V OBJEKTIH - MRLIŠKIH VEŽICAH ZARADI ZMRZALI

Obveščamo vas, da je Režijski obrat občine Tišina na vseh pokopališčih odklopil vodo zaradi možnosti zmrzali.
V primeru pogreba pokojnika prosimo pokličite na GSM: 051 629 533, da pravočasno poskrbimo za oskrbo z vodo.


LOČENO RAVNANJE Z ODPADKI - NAGROBNE SVEČE
                                                                                                                                                     Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

Da bi zagotovili ločeno zbiranje odpadkov, ki nastanejo pri gorenju nagrobnih sveč ter preusmeritev od odlaganja v recikliranje in druge načine predelave, je Vlada RS leta 2008 sprejela Uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08, ki določa pravila ravnanja s temi odpadki.

Odpadne nagrobne sveče niso nevaren odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lahko povzroča škodljive vplive na okolje. Zagotavljanje recikliranja odpadnih materialov iz nagrobnih sveč namreč prispeva k ohranjanju naravnih virov in preprečevanju emisij v okolje zaradi nevarnih snovi, ki nastajajo pri razpadanju ali sežiganju PVC, ki je (vsaj v Sloveniji) najbolj uporabljan material za izdelavo ohišij nagrobnih sveč.

Uporabnike - obiskovalce pokopališč naprošamo, da odpadne nagrobne sveče oddajajo v posebnih, na predpisan način označenih zabojnikih. Ob primeru, ko je zabojnik poln je svečo priporočeno odložiti v namensko vrečo nataknjeno na zabojnik.


OBNAŠANJE NA POKOPALIŠČU

Pokojnim, kot obiskovalci svetega prostora omogočimo miren počitek.
Tako na območju pokopališč ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
– poškodovanje grobov, cvetja, nasadov, mrliške vežice in naprav na območju pokopališča,
– postavljanje in odstranjevanje spomenikov brez soglasja upravljavca pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesi ali drugim prevoznim sredstvom,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, iz mrliške vežice in drugih objektov na pokopališču.

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org