Četrtek, 01. Junij 2023
   
baner.gif


Priključitev na kanalizacijo

Pred pričetkom postopka za priključitev objekta na javno kanalizacijo mora bodoči uporabnik storitve poravnati finančne obveznosti v skladu z:
Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina (Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2009, spremembe št. 14/2011 in št. 28/2013).


Nadalje uporabnik na občinski upravi poda VLOGO za izdajo soglasja za priključitev na kanalizacijsko omrežje. V kolikor na parceli objekta predvidenega za priključitev ne obstoji hišni revizijski jašek, gradbena dela izvede občina. Uporabnik prejme soglasje za priključitev na kanalizacijsko omrežje in pogodbe ... s čim mu je omogočena priključitev in odvajanje odpadne komunalne vode v javni kanalizacijski sistem.


icon pdf Vloga za izdajo soglasja za priključitev na kanalizacijsko omrežje

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org