Sreda, 27. Januar 2021
   
baner.gif


Obračun storitev in cenik

Režijski obrat občine Tišina, kot upravljavec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina pridobiva sredstva za financiranje javne službe predvsem iz plačila uporabnikov za storitve javne službe ter občinskega proračuna.

Oblikovanje cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo določa državni predpis za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Obračun storitev javne službe (odvajanje in čiščenje odpadne vode) upravljavec izvaja na nak način, kot pri oskrbi s pitno vodo.SPOROČANJE STANJA VODOMERA
V kolikor opažate znatno razliko stanja vodomera glede na zadnji obračun, nam to lahko sporočite zadnje dni v mesecu na tel. št.: 02 539 17 17.


OBVESTILO UPORABNIKOM - UPRAVIČENCEM DO OPROSTITVE ZA NAMEN KMETIJSTVA

Uporabnike, ki imajo nameščen dodaten "kmetijski" vodomer za potrebe obračuna oprostitve plačila okoljske dajatve ter dela cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ZAPROŠAMO, DA JAVLJAJO STANJA VSEH VODOMEROV MESEČNO.


CENIK STORITEV - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

BREZ DDV DDV Z DDV
ODVAJANJE ODPADNE VODE 0,2595 € 9,5% 0,2842 €
ČIŠČENJE ODPADNE VODE 0,7382 € 9,5% 0,8083 €

Cene odvajanja in čiščenja odpadne vode se uporabljajo od 01.05.2010 dalje,
pridobitev pozitivnega mnenja Ministrstva dne 12.01.2010. Cena za 1m3.
OMREŽNINA - ODVAJANJE ODPADNE VODE BREZ DDV DDV Z DDV
DN 13 4,0361 € 9,5% 4,4195 €
DN 20 6,7403 € 9,5% 7,3806 €
DN 25 10,0902 € 9,5% 11,0488 €
DN 32 16,1444 € 9,5% 17,6781 €
Cene omrežnine se uporabljajo od 01.10.2011 dalje. Cena za   1 mesec.
Opomba: V letu 2019 se na navedene cene gospodinjstvom upošteva še 5% subvencija Občine.
OMREŽNINA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE BREZ DDV DDV Z DDV
DN 13 2,2033 € 9,5% 2,4126 €
DN 20 3,6796 € 9,5% 4,0292 €
DN 25 5,5084 € 9,5% 6,0317 €
DN 32 8,8135 € 9,5% 9,6508 €
Cene omrežnine se uporabljajo od 01.10.2011 dalje. Cena za  1 mesec.
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • image
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org