Sreda, 08. Februar 2023
   
baner.gif


Poročila o delovanju čistilnih naprav

Kanalizacijski sistem v občini Tišina zaključujeta čistilni napravi:
- Petanjci (kapacitete 1.800 populacijskih enot)
- Murski Črnci (kapacitete 3.200 populacijskih enot)

Glede emisij v vode ima upravljavec za čistilno napravo Murski Črnci pridobljeno tudi Okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je izdala Agencija RS za okolje.

V skladu s predpisi se na obeh čistilnih napravah izvajajo meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.

V nadaljevanju prikazujemo učinkovitost delovanja posamezne naprave ob zadnjih izvedenih preiskavah odpadnih voda, katere izvaja akreditirano podjetje za izvajanje tovrstnih preiskav.


Čistilna naprava Petanjci - Letni povprečni učinek čiščenja 2014

Kemijska potreba po kisiku - KPK  = Efekt Čiščenja: 97,89 %
Biokemijska potreba po kisiku - BPK (5,6) = Efekt Čiščenja: 99,60 %

Čistilna naprava Murski Črnci - Letni povprečni učinek čiščenja 2014

Kemijska potreba po kisiku - KPK  = Efekt Čiščenja: 96,89 %
Biokemijska potreba po kisiku - BPK (5,6) = Efekt Čiščenja: 98,19 %
Celotni dušik = Efekt čiščenja: 78,49 %

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org