Četrtek, 01. Junij 2023
   
baner.gif


10 pravil za varčevanje z vodo

1 Pred prvo uporabo vsakega dne naj pitna voda teče vsaj dve minuti oziroma toliko časa, da se temperatura ustali.

Od večera, ko vodo v gospodinjstvu zadnjič uporabite, pa do jutra, voda v hišnem vodovodnem omrežju stoji. Prvi jutranji
curek vode iz vodovodne pipe torej ni svež. Včasu poletja, v primeru neustrezne toplotne izolacije cevovodov ali zelo dolgega hišnega vodovodnega omrežja se voda ogreva, višje temperature vode pa ustvarjajo ugodne pogoje za neželene mikrobiološke procese.
Voda je topilo in po dolgotrajnem stiku z materiali hišnega vodovodnega omrežja lahko pričakujemo, da bi natančne laboratorijske preiskave pokazale tudi sledi težkih kovin, na primer kroma iz pipe. Priporočamo, da v jutranji ritual vključite tudi dve minuti spiranja pipe oziroma toliko časa, da z roko občutite, da se je temperatura vode, ki izteka, znižala.

2 Vsaka dva tedna snemite in očistite mrežice ter druge nastavke na pipah.

Vsebnost majhnih delcev, ki jih najdemo na mrežicah armatur, ni neobičajen pojav in je pogosto posledica uporabe manj kakovostnih materialov, uporabljenih v hišnem vodovodnem omrežju, ki rjavijo. Ob popravilih na javnem ali hišnem vodovodnem omrežju se usedlinam na vodovodni mreži ni mogoče povsem izogniti. Iz tega razloga je potrebno mrežice občasno čistiti in jih po potrebi zamenjati.

3 Če voda v hišnem vodovodnem omrežju zastaja, poskrbite za spiranje najmanj enkrat tedensko.

Pitna voda je živilo, ki mora teči, da je zdravstveno ustrezno. Če v delu hišnega vodovodnega omrežja vode ne uporabljate, poskrbite za občasno spiranje. Zdravstveni vidik naj ima prednost pred varčevanjem.

4 V hišno vodovodno omrežje ne vgrajujte naprav za pripravo pitne vode brez temeljitega premisleka o tehtnih razlogih.

Priprave pitne vode ne potrebujete. Če se odločite zanjo, preverite možne vplive pripravljene vode na vaše zdravje ali material hišnega vodovodnega omrežja in ne pozabite na redno vzdrževanje naprave.

5 Ne posegajte v vodovodni priključek ali vodomerno mesto brez soglasja upravljavca vodovodnega sistema.

Poseg je nelegalen in kazniv. Vodovodni priključek in vodomerno mesto sta dela vodovodnega omrežja, kjer posege nadzoruje strokovno osebje, saj bi nestrokoven poseg v izjemnih razmerah lahko vplival tudi na razmere v javnem vodovodnem omrežju.

6 Nadzorujte porabo na vodomernem mestu in naučite družinske člane zapreti glavni vodovodni ventil.

Zaradi velikega števila vodovodnih priključkov stanj vseh vodomerov ne spremljamo mesečno, zato formalni odčitki niso dovolj za ugotavljanje napak na hišnih vodovodnih omrežjih. V primeru, da nastopi okvara na hišnem vodovodnem omrežju, ki je ne zaznate, lahko povzroči visoko porabo vode in
nepotrebne stroške. Tudi otroke poučite, kje je glavni vodovodni ventil. V primeru nenadne okvare boste pripravljeni, da s hitrim ukrepanjem preprečite
škodo in privarčujete.

7 Ne uporabljajte kanalizacijskega odtoka, da se znebite nevarnih odpadkov (zdravil, topil, olj, barv) in drugih odpadkov, ki ne sodijo v kanalizacijo (trdnih odpadkov, npr. embalaže).

Kanalizacijski odtok ni namenjen odlaganju odpadkov. Po odpadkih v kanalizacijskem omrežju lahko sklepamo na to, da smo prebivalci okoljsko ozaveščeni samo na deklarativni ravni. Ko pa naše ravnanje drugim ni vidno, si brez slabe vesti dovolimo še marsikaj nedovoljenega. V kanalizaciji najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo in ovirajo pretok odpadne vode, škodujejo materialom kanalizacijskih cevi ali napravam na kanalizacijskem sistemu in zavirajo biološke procese na čistilni napravi.

8 Varčujte z vodo.

Uporabnikov pri porabi vode ne želimo omejevati, saj bi s tem vplivali tudi na njihov življenjski standard. Prav pa je, da se ob rabi vode zavedamo, da varna oskrba s pitno vodo ni samoumevna. Ni potrebno iskati primerov po svetu – zgolj nekaj deset kilometrov od glavnega mesta so naselja, kjer prebivalcem še vedno dovažajo vodo s cisternami.

9 Varujte vodne vire.

S premišljeno rabo nevarnih snovi v gospodinjstvu in skrbnim ločevanjem odpadkov lahko naredite veliko za ohranitev vodnih virov, morda več, kot si mislite.

10 Zaupajte vodi iz pipe.

Voda iz pipe je vredna vašega zaupanja. V primeru, da bi se na vodovodnem sistemu zgodilo karkoli, kar bi ogrozilo zdravje naših uporabnikov, pa bi vas o tem nemudoma obvestili.


Besedilo: Dr. Brigita Jamnik

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org