Četrtek, 01. Junij 2023
   
baner.gif


Ocene tveganja (Metolaklor)

OCENA TVEGANJA ZA ZDRAVJE LJUDI ZARADI PRISOTNOSTI METOLAKLORA IN RAZGRADNIH PRODUKTOV V PITNI VODI

Za vodovodne sisteme v prilogi je izdelana ocena tveganja zaradi prisotnosti metolaklora in razgradnih produktov v pitni vodi.

Metolaklor je sintetična organska spojina uvrščena med kloroacetanilidne herbicide. Pripravki z vsebnostjo metolaklora se uporabljajo za zatiranje enoletnih plevelov na kmetijskih površinah s koruzo, navadno sojo in sončnice ter sladkorno peso.

Podrobnejša obrazložitev - ocena tveganja je razvidna iz poročil, ki so navoljo na tej strani.

Dne 01.09.2010 smo od Kmetijske inšpekcije - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano prejeli poročilo o izvajanju nadzora nad lastniki zemljišč glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Poročilo je v prilogi.

icon pdf Poročilo inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

icon pdf Ocena tveganja vaški vodovodo Krajna
icon pdf Ocena tveganja vaški vodovod Petanjci
icon pdf Ocena tveganja vaški vodovod Rankovci
icon pdf Ocena tveganja vaški vodovod Vanča vas

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org