Sreda, 29. Marec 2023
   
baner.gif


Obvestila o prekinitvah oskrbe


Režijski obrat občine Tišina, kot upravljavec javnega vodovoda obvešča uporabnike o prekinitvah oskrbe s pitno vodo v skladu s določbami veljavnega Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina (Ur. List RS št.94/2011 in spremembe). Obveščanje izvede preko sredstev javnega obveščanja, na uradni spletni strani upravljavca vodovoda, na krajevno uveljavljeni način ali neposredno (spletna stran-sporočila za javnost, interni kanal na kabelski televiziji, poslovni uporabniki telefonsko). Možna je tudi prijava na e-obvestila.


POJASNILO - NENAPOVEDANE PREKINITVE OSKRBE S PITNO VODO:

V primeru okvar ali drugih nepričakovanih okoliščin ima upravljavec javnega vodovoda pravico za najkrajši možni čas prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila. V tem primeru je dolžan uporabnike o razlogih za prekinitev dobave obvestiti takoj, ko je to mogoče vsaj na enega od načinov obveščanja opredeljenih v 24. členu tega odloka.

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org