Sreda, 29. Marec 2023
   
baner.gif


Obveščanje uporabnikov

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV PITNE VODE

Občina Tišina kot upravljavec vodovoda v občini Tišina obvešča vse uporabnike pitne vode, da jih bo med letom obveščala o skladnosti in neskladnostih  pitne vode po predpisih Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004,35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009), ter priporočili IVZ RS:

Člen

Razlog obveščanja

Časovna opredelitev

      Načini obveščanja

9.

V primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje

Čim prej, a najkasneje v sedmih dneh

-     osebno,

-     spletna stran občine Tišina.

-     oglasne deske

21.

 

 

 

V primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vska dan do preklica). Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah od zažetka oz. preklica ukrepa.

-     Oglasne deske po občini,

-     interni kanal,

-     spletna stran občine Tišina,

-     javni radio - Murski val,

-     telefonsko (javni objekti),

-     osebno (sms)

-     Aplikacija http://www.npv.si/ 

-     (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

22.

 

V primeru kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti pitne vode

Čim prej, a najkasneje v enem dnevu

-     interni kanal,

-     spletna stran občine Tišina,

-     javni radio   - Murski val,

-     telefonsko.

31.

 

V primeru dovoljenega odstopanja

Čim prej po pridobitvi dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh

-     interni kanal,

-     spletna stran občine Tišina,

-     občinske novine, ki jih prejmejo 
 vsa gospodinjstva

34.

 

 V skladu z načrtom notranjega nadzora – redno letno obveščanje

Za sisteme, ki oskrbujejo 5000 ali manj uporabnikov:
- najmanj enkrat letno

-    spletna stran občine Tišina http://www.tisina.si (komunala/vodovod/ kakovost pitne vode/ analize pitne vode)

-    občinske Novine, ki jih prejmejo vsa gospodinjstva v občini.

 

Letno obveščanje uporabnikov o načinu obveščanja

Enkrat letno v začetku koledarskega leta

-    občinske novine

-     Aplikacija http://www.npv.si/ 

-     (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

-    spletna stran občine Tišina
http://obcina-tisina.si/piptna-voda 

 

icon pdf IVZ RS - Obveščanje uporabnikov
icon pdf Obveščanje uporabnikov pitne vode Režijski obrat občine Tišina
icon pdf Obveščanje uporabnikov pitne vode Pomurski vodovod

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org