Ponedeljek, 26. September 2022
   
baner.gif


Obvestilo - Javni razpis za pridobitev sredstev iz sprejetega programa ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina v letu 2022


Obvešamo vas, da je še vedno odprt Javni razpis za pridobitev sredstev iz sprejetega programa ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina v letu 2022 in sicer je potrebno vloge oddati najpozneje do srede, 26. oktobra 2022.

Vloga se vloži za vsak ukrep posebej v zaprti kuverti s pripisom:

- za ukrep 1: »NE ODPIRAJ RAZPIS ZA KMETIJSTVO - ZAVAROVALNE PREMIJE«
- za ukrep 2: »NE ODPIRAJ RAZPIS ZA KMETIJSTVO – APNENJE«
- za ukrep 3: »NE ODPIRAJ RAZPIS ZA KMETIJSTVO – IZOBRAŽEVANJE«
- za ukrep 4: »NE ODPIRAJ RAZPIS ZA KMETIJSTVO – DRUŠTVA«

neposredno v sprejemni pisarni Občine Tišina ali pa se pošlje na naslov Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org