Nedelja, 25. September 2022
   
baner.gif


Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Tišina


Na podlagi Pravilnika o nagradah študentom Občine Tišina (Uradni list RS, št. 99/2007 uradno prečiščeno besedilo, 86/2011) objavlja Občinska uprava Občine Tišina

JAVNI POZIV
k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Tišina

1. Predmet poziva:

Nagrade za doktorat, magisterij oziroma specializacijo in diplomo se podeljujejo vsem študentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, za uspešno opravljen letnik študija pa se podeljujejo rednim in nezaposlenim izrednim študentom na dodiplomskih študijskih programih, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Tišina.

2. Pogoji za pridobitev nagrade:

Pogoj za pridobitev nagrade je opravljen letnik dodiplomskega študija, pridobljena diploma in pridobljen naslov po specialističnem, magistrskem ali doktorskem študiju. Študenti, ki kandidirajo za nagrado za opravljen letnik, morajo imeti opravljene vse študijske obveznosti za ta letnik.
Pogoj za pridobitev nagrade je prijava na javni poziv.

3. Način in rok za prijavo:

Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina do vključno 15. 11. 2022. Vloga se lahko odda osebno v tajništvu občine ali priporočeno po pošti.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni poziv – študentje.«
Iz nadaljnjega postopka bodo izločene vse nepravočasne in tiste vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba.

4. Zahtevana dokumentacija:

Prijavno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo v razpisnem roku na Občinski upravi občine Tišina ali na www.tisina.si.

5. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o rešitvi vloge:

Občina bo prijavitelje o svojih odločitvah obvestila po opravljenem delu komisije oz. najpozneje do 15. decembra 2022.

icon word Vloga za dodelitev nagrade študentu

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org