Sreda, 07. Junij 2023
   
baner.gif


Lokalne volitve 2022


Javna spletna stran lokalnih volitev 2022:

https://www.gov.si/teme/lokalne-volitve/

https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/lokalne-volitve/lokalne-volitve/lokalne-volitve-2022/

icon pdf  Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

________________________________________________________________________


25.11.2022

1. Skupni rezultat udeležbe

Skupaj število volivcev: 3421
Skupaj glasovalo po volilnem imeniku: 2144
Procent udeležbe v občini: 62,67 %


2. Skupni rezultat glasovanja za župana

HORVAT Franc 1228 glasov 58,14 %
BERKE Miro 884 glasov 41,86 %


3. Seznam izvoljenih kandidatov za člane občinskega sveta

BERKE Miro
DETELLBACH Simon
GYÖREK Robert 
HAHN Zlatko 
HORVAT Rudolf
KOLMAN Danijel
KOVAČ Franc
MADJAR Tadej
MANDŽUKA Zoran
OBAL Viktor
OMAR Anton
PRELEC Marija
SAJKO Uroš
TELKEŠ Špela

icon pdf Skupni rezultati glasovanja po listah
icon pdf Preferenčni glasovi po listah


4. Skupni rezultat glasovanja za člana občinskega sveta - pripadnika romske skupnosti

BOGIČEVIČ Sanja 48 glasov 29,81 %
KOVAČ Danijel 113 glasov 70,19 %

5. Rezultat volitev v vaške skupnosti

________________________________________________________________________


Posebne oblike glasovanja

PREDČASNO GLASOVANJE - 78. člen ZLV

Predčasno glasovanje za volivce, ki bodo v nedeljo, 20.11.2022, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 16. 11. 2022, na sedežu občinske uprave občine Tišina, Tišina 4 med 7.00 in 19.00 uro.

Volivec, ki se namerava udeležiti predčasnega glasovanja, mora s seboj imeti osebni dokument, ki izkazuje njegovo identiteto.


GLASOVANJE PO POŠTI – 75. člen ZLV

V skladu z 75. členom ZLV v povezavi z 81. členom Zakona o volitvah v Državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji občine Tišina in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je najpozneje do srede, 9. 11. 2022, poslati Občinski volilni komisiji občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Opomba:

Za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v Državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko – konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (80. člen ZLV). To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA). 


GLASOVANJE NA DOMU – 81. člen ZLV

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 16. 11. 2022. Namero za glasovanje na domu lahko volivci sporočijo sami, lahko pa v njihovem imenu zahtevek vloži tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti pa mora svoje osebne podatke in identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

icon pdf Obrazec glasovanje na domu
icon pdf Obrazec glasovanje po pošti

________________________________________________________________________

 
SEZNAM KANDIDATOV ZA ŽUPANA IN ČLANE OBČINSKEGA SVETA:

icon pdf  Kandidature za župane - izžrebani vrstni red

icon pdf  Liste kandidatov za občinski svet VE1 - izžrebani vrstni red

icon pdf  Liste kandidatov za občinski svet VE2 - izžrebani vrstni red

icon pdf  Kandidature za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti - izžrebani vrstni red

 ________________________________________________________________________


Postopek kandidiranja in obrazci

VOLITVE ŽUPANA

icon word  Obrazec LV 1 - Kandidatura
icon word  Obrazec LV 5 - Soglasje kandidata
icon word  Obrazec LV 9 - Zapisnik_Politična stranka

VOLITVE OBČINSKI SVET
icon word  Obrazec LV 3 - Kandidatura_Volilna enota 1
icon word  Obrazec LV 3 - Kandidatura_Volilna enota 2
icon word  Obrazec LV 8 - Soglasje kandidata
icon word  Obrazec LV 11 - Zapisnik_Politična stranka
icon word  Obrazec LV 12 - Seznam udeležnecev pri delu organa_Politična stranka
icon word  Obrazec LV 16- Volilna kampanja_Obvestilo organizatorju

VOLITVE OBČINSKI SVET - PREDSTAVNIK ROMSKE SKUPNOSTI

icon word  Obrazec LV 4 - Kandidatura
icon word  Obrazec LV 8 - Soglasje kandidata

VOLITVE VAŠKE SKUPNOSTI

icon word  Obrazec - Kandidatura
icon word  Obrazec - Soglasje kandidata

__________________________
__________________________________________________

Obrazci za podporo volivcev

icon pdf  Podpora kandidaturi za župana
icon pdf  Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta
icon pdf  Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti

____________________________________________________________________________

06.09.2022

Predlaganje članov volilnih odborov

Politične stranke in drugi predlagatelji iz 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20) (tudi volivec posameznik) lahko do 13. 09. 2022 predlagajo kandidate za člane volilnih odborov. Obvezno je potrebno priložiti soglasje kandidata za člana volilnega odbora in njegovo izjavo iz petega odstavka 37. člena ZVL (sorodstvene vezi).

icon pdf  Določbe zakonov o imenovanju volilnih odborov
icon word  Obrazec – predlog za člana volilnega odbora
icon word  Soglasje kandidata za člana volilnega odbora glede sorodstvenega razmerja s kandidatom

____________________________________________________________________________

06.09.2022

Na podlagi 68. in 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20) je Občinska volilna komisija Občine Tišina na svoji 1. seji dne 05.09.2022, sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP

I.

Na podlagi Poročila Občinske volilne komisije Občine Tišina z dne 23.11.2018 in na podlagi objave Ministrstva za notranje zadeve o številu volilnih upravičencev, se ugotovi, da je bilo na rednih lokalnih volitvah 18.11.2018 oddanih 2194 glasovnic  v prvem krogu volitev župana in da je število volilnih upravičencev na dan 05.09.2022 v občini Tišina 3419  (od tega 1951 v volilni enoti 1 in 1468 v volilni enoti 2).

 II.

Glede na določbo I. točke tega sklepa lahko listo kandidatov za občinski svet v občini Tišina na volitvah, ki bodo 20. novembra 2022, določi s podpisovanjem skupina volivcev iz volilne enote, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti (1% od števila volivcev v volilni enoti, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000) in sicer za:

       -          volilno enoto 1 skupina najmanj 30 volivcev
-      volilno enoto 2 skupina najmanj 30 volivcev.

 III.

Glede na določbo I. točke tega sklepa lahko kandidata za župana Občine Tišina na volitvah, ki bodo 20. novembra 2022, določi s podpisovanjem skupina najmanj 44 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini Tišina (2% od števila volivcev, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana).

Na Tišini, 05.09.2022
Številka: 041-0005/2022-3                                                                        PREDSEDNIK OVK OBČINE TIŠINA
                                                                                                                         Stanislav ŽIŽEK, univ. dipl. prav.

____________________________________________________________________________

06.09.2022

Kandidata za člane občinskega sveta - pripadnika romske skupnosti določijo volivci - pripadniki romske skupnosti v občini, s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ društvene organizacije Romov v občini.

 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org