Nedelja, 03. Julij 2022
   
baner.gif


Javni razpis - Pomožni delavec II


Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI, 69/08 – Zzavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZintPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE in 3/22 ZDeb) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 22/19 – ZposS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmlA-A) Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto

POMOŽNI DELAVEC II

v občinski upravi občine Tišina.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe
- vozniško dovoljenje B kategorije

Naloge, ki se opravljajo na objavljanem prostem delovnem mestu, so:

- opravljanje pomožno tehničnih in drugih enostavnih opravil;
- čiščenje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev;
- čiščenje in urejanje okolice občinskih nepremičnin;
- čiščenje prostorov v lasti občine (občinska uprava, kulturna dvorana, poročna dvorana, mrliške vežice …)
- druge naloge po navodilu ali pooblastilu župana ali direktorja občinske uprave.

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede vozniškega dovoljenja B kategorije.

Prijava na prosto delovno mesto vsebuje tudi kratek življenjepis, kandidat pa naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo opravlja delo na delovnem mestu Pomožni delavec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas z 3. mesečnim poskusnim delom s polnim delovnim časom-.. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih in na območju Občine Tišina.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za prosto strokovno tehnično delovno mesto Pomožni delavec II« na naslov: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani občine Tišina in Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Neizbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire o tem, da niso bil izbran[1].

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite pri županu g. Francu Horvat, na telefonski številki 02 539 17 10.

 

 

ŽUPAN OBČINE TIŠINA
Franc HORVAT, dipl. ing. zoot. 

 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org