Ponedeljek, 18. Oktober 2021
   
baner.gif


Obvestilo glede pogrebov in sporočanja o pogrebih


Izguba naših najbližjih pomeni za svojce preživljanje težkih trenutkov. Tega se zavedamo, zato želimo biti v teh trenutkih svojcem v pomoč za izvedbo vseh potrebnih storitev v zvezi z organizacijo in izvedbo pokopa. 

Vse svojce obveščamo, da se ob smrti pokojnika morajo obvezno oglasiti na občinski upravi pri ga. Andreji Ribaš, ne glede na to, če že imajo obstoječi grob ali ne. Namreč občina vodi kataster grobov, izdelan imamo načrt pokopališča z razdelitvijo na grobove, evidenco grobov z oznako groba, evidenco pokopanih oseb v posameznem grobu in datum pokopa. Le na tak način se lahko vodi sprotna evidenca števila umrlih in ažurirajo plačniki grobnin. V primeru, da se svojci umrlega oglasijo pri vaškem predsedniku ali članu za ključe mrliške vežice, mora ta obvezno poklicati na občinsko upravo ga. Andrejo Ribaš in ji javiti vse potrebno za pogreb (kdo je umrl, kdo so svojci, čas pogreba,…) ter obenem napoti svojce na občinsko upravo.

Ob vzpostavitvi takega načina organizacije potem tudi občinska uprava lahko pravočasno poskrbi za vse kar je potrebno za izvedbo pogreba, kar je seveda v njeni domeni (čiščenje mrliške vežice, ogrevanje, hlajenje, odprtje vode,…itd.).

Smrt nastopi v trenutku, nenadoma in nepredvidljivo, zato v primeru pogreba čez vikend (sobota, nedelja) izven delovnega časa občinske uprave pokličite na mobilni telefon, številka 040 456 365.

 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • image
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org