Torek, 27. Oktober 2020
   
baner.gif


Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Tišina - JAVNA RAZPRAVA


V skladu s sklepom občinskega sveta Občine Tišina sprejetega na 13. redni seji, dne 10.09.2020, traja javna razprava o predlogu Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Tišina - I. obravnava od 17.09.2020 do 02.10.2020. Vsi predlogi sprememb in dopolnitev morajo biti posredovani v tem roku in v skladu s spodnjimi navodili.

 * * *

NAVODILA v zvezi z vlaganjem pripomb in predlogov k PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE TIŠINA - I. OBRAVNAVA:

1. Pripombe in predlogi k predlogu Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Tišina - I. obravnava se naslovijo na Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, obvezno v pisni  obliki posredovani po pošti ali oddani osebno v tajništvu občinske uprave, s pripisom »Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Tišina - I.obravnava«.

2. Pripombe in predlogi javnosti se sprejemajo najpozneje do 02.10.2020.

3. Pripombe in predlogi morajo vsebovati naslednje OBVEZNE PODATKE

-   Navesti je potrebno OSNOVNE PODATKE PREDLAGATELJA in sicer: Ime in priimek fizične osebe oz. naziv organizacije; naslov oz. sedež organizacije; telefonsko številko

-   Predlog mora biti lastnoročno PODPISAN s strani predlagatelja oz. njegovega zakonitega zastopnika in žigosan če ima organizacija svoj žig.

-  Predlagane spremembe morajo biti zapisane jasno in morajo biti obrazložene (z navedbo razlogov za spremembo).

* * *

    icon pdf  Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Tišina - I. obravnava

 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • image
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org