Torek, 22. September 2020
   
baner.gif


Obvestilo - odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020


Spoštovani!

Obveščamo vas, da so bile 30. 07. 2020 s strani FURS-a odpremljene odločbe o NUSZ za leto 2020 za občino Tišina. Zavezanci boste odločbe prejeli v prihodnjih dneh. Vsi roki začnejo teči z datumom odpreme.

Datumi zapadlosti posameznih obrokov so:

 1. obrok – 14. 09. 2020
 2. obrok – 14. 10. 2020
 3. obrok – 13. 11. 2020
 4. obrok – 14. 12. 2020

Pri odmeri NUSZ je Finančna uprava Republike Slovenije upošteva določbo drugega odstavka 50. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13, 22/14 – Odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18-ZJF-H), ki določa, da se NUSZ odmerja, če je odmera višja od 5,00 EUR. Prav tako se v primeru, ko znaša odmera do vključno 25 EUR, z odločbo določi plačilo obveznosti v enem obroku.

V izreku odločbe niso navedeni konkretni datumi zapadlosti posameznih obrokov, ampak se roki navajajo opisno zaradi ponovnega osebnega vročanja odločb.

Finančna uprava RS pri vročanju odločb o odmeri NUSZ ravna skladno z določbo 85. člena ZDavP-2, po katerem se odločbe o odmeri NUSZ vročajo z navadno vročitvijo, pri čemer je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme. V primeru da zavezanec ne plača davka v roku, mu davčni organ ponovno vroči isto odločbo z osebno vročitvijo. Tako se ustrezno zamaknejo tudi roki za plačilo dajatve.

Hkrati vas obveščamo, da je za vsa telefonska vprašanja s področja davkov fizičnih oseb vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS, tako zavezance naprošamo da za morebitna vprašanja pokličejo na telefonsko številko klicnega centra: 08 200 1001.

Pritožbo na odločbo je možno vložiti v 15 dneh od vročitve (odločba je vročena v 15 dneh od odpreme). Sama pritožba na odločbo ne zadrži izvršitve odločbe, tako da so zavezanci dolžni plačati zapadle obveznosti iz naslova NUSZ.

julij 2020

                                                                                                              OBČINSKA UPRAVA OBČINE TIŠINA

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org