Sobota, 08. Avgust 2020
   
baner.gif


Obvestilo za vse uporabnike oglasnih panojev v Občini Tišina


Spoštovani,

obveščamo Vas, da je za področje plakatiranja in oglaševanja Občinski svet Občine Tišina sprejel Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Tišina (v nadaljevanju: Odlok), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenija št. 7/2020.

Odlok ureja tudi področje nameščanja plakatov na oglasne panoje (stalna plakatna mesta) in postavljanje drugih prenosljivih transparentov (začasna plakatna mesta).

Za vse, ki želite svojo prireditev oz. dogodek oglaševati na oglasnem panoju je z novim Odlokom določena dolžnost, da pred nameščanjem plakat s katerim oglašujete dogodek, date potrditi na občinski upravi Občine Tišina.

Odlok v 8. členu namreč določa, da mora pred nameščanjem na stalna plakatna mesta plakate potrditi občinska uprava z žigom občine in navedbo datuma zadnjega dne oglaševanja prireditve oz. dogodka.

V zvezi z nameščanjem plakatov na plakatno mesto pa morate poskrbeti še (9. člen Odloka):

 • da so plakati pravilno nameščeni na plakatno mesto in ne presegajo njegove površine;
 • da so plakati v roku petih dni po preteku datuma, navedenega na njih odstranjeni s plakatnih mest;
 • da se z nameščanjem novega plakata ne prekrije že nameščenega plakata, ki oglašuje ali vabi na prireditev oz. dogodek, ki se še ni zgodil/a.

V primeru, da želite dogodek oz. prireditev oglaševati s postavljanjem prenosljivih panojev oz. transparentov, ki bi jih namestili na površine oz. zemljišča, v javni ali zasebni lasti pa Odlok v določilu 10. člena določa, da morate na občinsko upravo podati vlogo za izdajo soglasja.

Vloga mora vsebovati:

 • podatke o izvajalcu plakatiranja;
 • navedbo lokacije za postavitev plakatnega mesta;
 • opredelitev trajanja oglaševanja;
 • navedbo vrste plakatnega mesta z opisom tehničnih podatkov plakatnega mesta (velikost);
 • soglasje lastnika zemljišča, v kolikor se plakatno mesto želi postaviti na zemljišču v zasebni lasti.

Hvala za razumevanje!

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org