Četrtek, 01. Junij 2023
   
baner.gif


Varstvo osebnih podatkov


Splošni pogoji uporabe spletnega portala Občine Tišina

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.tisina.si, so last Občine Tišina in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja lastnika.

Občina Tišina ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Občina Tišina si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na svojih spletnih straneh.


Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

 

ZAHTEVA ZA SEZNANITEV Z OSEBNIMI PODATKI

Namen
Namen podane vloge je seznanitev posameznika, kateri osebni podatki se v organizaciji (občini) vodijo v zvezi z njim in na kakšen način se obdelujejo.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi oz. zahtevku
Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka.

Rok hrambe
5 let

Opis postopka
Zahtevek vlagatelj vloži za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki oziroma za seznanitev z osebnimi podatki za otroka, ki je mlajši od 16 let ali drugo osebo v kolikor ima za takšno dejanje pridobljeno pooblastilo druge osebe oziroma je zakoniti zastopnik osebe ali otroka.

Podatki, ki so zajeti v tem zahtevku bodo uporabljeni izključno za namen identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo v organizaciji in za posredovanje odgovora skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Priloge
Vlagatelj mora vloge predložiti identifikacijski dokument iz katerega je razvidno, da je dejansko oseba (posameznik) za katero se zahteva seznanitev ali posredovanje osebnih podatkov. V primeru, da je vlagatelj pooblaščenec, ki vlaga zahtevek za drugo osebo mora poleg lastnega identifikacijskega dokumenta predložiti še identifikacijski dokument in pooblastilo, oziroma da je zakoniti zastopnik osebe ali otroka, za katero se zahteva posredovanje osebnih podatkov.

Taksa
Vloga je takse prosta.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji
UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov)

 
icon word  Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

 

ZAHTEVA ZA POPRAVEK, IZBRIS, PRENOS ALI OMEJITEV OBDELOVANJA OSEBNIH PODATKOV

Namen
Namen zahtevka je popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov, ki jih občina obdeluje v zvezi z vlagateljem zahtevka.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi oz. zahtevku
Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka.

Rok hrambe
5 let

Opis postopka
Na podlagi 16. do 20. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, se zahtevek izpolnjuje z namenom popravka neustreznih ali nepravilnih osebnih podatkov, ki jih vodi upravljavec oziroma dopolnitev manjkajočih osebnih podatkov, kot tudi izbris osebnih podatkov. Zahtevek se uporablja tudi za prenos osebnih podatkov k drugemu upravljavcu in za omejitev obdelave osebnih podatkov. Zahtevek lahko vlagatelj vloži za ureditev lastnih osebnih podatkov oziroma za ureditev osebnih podatkov za otroka ali drugo osebo v kolikor ima za takšno dejanje pridobljeno pooblastilo druge osebe.
Podatki, ki so zajeti v tem zahtevku bodo uporabljeni izključno za potrebe identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo v organizaciji in za izvajanje ukrepov skladno s 16., 17., 18., 19., 20. in 21. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Priloge zahtevka oz. vloge
Za vložitev zahtevka mora vlagatelj predložiti identifikacijski dokument iz katerega je razvidno, da je dejansko oseba za katero se zahteva ureditev osebnih podatkov. V primeru, da je vlagatelj pooblaščenec, ki vlaga zahtevek za drugo osebo mora poleg lastnega identifikacijskega dokumenta predložiti še identifikacijski dokument in pooblastilo osebe za katero se zahteva ureditev osebnih podatkov.

Taksa    
Vloga je takse prosta.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji
UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov)

icon word  Zahteva za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov


 • Lokalne volitve 2022
 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org