Četrtek, 17. Oktober 2019
   
baner.gif


Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tišina - I. obravnava


V skladu s sklepom občinskega sveta Občine Tišina sprejetega na 6. redni seji, dne 23.09.2019, traja javna razprava o Predlogu 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tišina - I. obravnava od 24.09.2019 do 09.10.2019. Vsi predlogi sprememb in dopolnitev morajo biti posredovani v tem roku in v skladu s spodnjimi navodili.

 * * *

NAVODILA v zvezi z vlaganjem pripomb in predlogov k PREDLOGU ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI TIŠINA - I. OBRAVNAVA:

1. Pripombe in predlogi k Predlogu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbega zemljišča v Občini Tišina - I. obravnava se naslovijo na Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, obvezno v pisni  obliki posredovani po pošti ali oddani osebno v tajništvu občinske uprave, s pripisom »Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tišina - I.obravnava«.

2. Pripombe in predlogi javnosti se sprejemajo najpozneje do 09.10.2019.

3. Pripombe in predlogi morajo vsebovati naslednje OBVEZNE PODATKE

-     Navesti je potrebno OSNOVNE PODATKE PREDLAGATELJA in sicer: Ime in priimek fizične osebe oz. naziv organizacije; naslov oz. sedež organizacije; telefonsko številko

-     Predlog mora biti lastnoročno PODPISAN s strani predlagatelja oz. njegovega zakonitega zastopnika in žigosan če ima organizacija svoj žig.

-     Predlagane spremembe morajo biti zapisane jasno in morajo biti obrazložene (z navedbo razlogov za spremembo).


icon pdf  Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tišina - I. obravnava

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • FB stran Občine Tišina
 • image
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije