Nedelja, 03. Julij 2022
   
baner.gif


Obisk delegacije ARSKTRP na Občini Tišina

ASKRPT 320 x 200

Na povabilo župana občine Tišina g. Franca Horvata, v času sejma Agre v Gornji Radgoni, je občino Tišina obiskala delegacija Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Delegacijo so sestavljali mag. Miran Mihelič generalni direktor agencije, mag. Ervin Kosi namestnik generalnega direktorja in Ema Žugman, namestnica vodje sektorja za neposredna plačila.

 

 

Ob obisku se je gostom predstavila sama občina, njene značilnosti, izvedene investicije ter načrti občine Tišina za vnaprej. Prav tako so bile gostom predstavljene težave, ki jih je imela občina pri izpeljavi vseh EU projektov, napram Agenciji. Izpostavili so se dolgotrajno reševanje vlog pred samo izdajo odločb: ponovno preverjanje dokumentov, ki so že bili potrjeni v času odobritve vloge, dopolnjevanje zahtevkov z dokumenti, ki so bili že posredovani ob vložitvi vloge. Glede na vso problematiko, so se prisotni strinjali, da je birokracije v naši državi res preveč, da pa v zadnjem času ogromno delajo na poenostavitvi postopkov ter hitrejšemu reševanje vlog in zahtevkov.

Še posebej so goste zanimale investicije, katere je občina izvedla s pomočjo EU sredstev in so bili izplačani iz proračuna ARSKTRP. Teh investicij, ki so bile deležne sofinanciranja EU sredstev je bilo kar nekaj.

Preko projekta Leader so bili izpeljani kar trije projekti. Z občino Šalovci je bil izveden projekt »S Tišinske ravnice na Šalovske bregej«. V projektu je bilo pripravljeno promocijsko gradivo (brošura, karte, razglednice in postavljene informacijske table, na katerih so bile predstavljene naravne in kulturne znamenitosti obeh občin.

V projektu »Kolesarska počivališča« so se v občini Tišina postavila tri kolesarska počivališča in na enem tudi nadstrešek. Poleg občine Tišina so pri tem sodelovale občina Puconci kot nosilec projekta ter občina Grad in Razvojni zavod občine Puconci.

V projektu »Postavitev igral za otroke« se je v občini Tišina postavilo 8 otroških igrišč, s katerim se je prispevalo k večji kakovosti športno-rekreacijske infrastrukture ter posledično k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in v občini.

V projektu »Obnova desetih gasilskih domov v občini Tišina» se je izvedla obnova vaško gasilskih domov v občini Tišina. Po besedah gostov je to eden redkih projektov, kjer so zajeti skoraj vsi gasilski domovi v občini, saj so se po večini iz teh sredstev obnavljali le en ali dva gasilska domova na občino.

Iz projekta »Obnova in razvoj podeželja« se je izvedla rekonstrukcija dele ceste v Borejcih z zamenjavo vodovoda ter vso pripadajočo cestno infrastrukturo.

Največ sredstev, ki jih je izplačala Agencija občini Tišina, pa je padlo na projekta »Komasacije v 9 vaseh« v občini Tišini in projekt »Agromelioracij na območjih, kjer so se izvajale komasacije«. Gosti so si bili enotni, da je potrebo biti izjemno pogumen, da pristopiš k tako velikim projektom, saj je vsaka komasacija že sama po sebi velik in zahteven projekt, kaj pa šele 9 komasacij in agromelioracij v eni občini.

Prisotni gosti so si v nadaljevanju obiska še ogledali gradbišče državne ceste ter okolico centra Tišine s cerkvijo. Predstavljen jim je bil obnovljen Bathayijev dvorec in projekt »Trije parki«, kjer ima občina Tišina preko programa Leader prav tako odobrena sredstva za obnovo parka. Obisk se je nadaljeval z ogledom Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih ter se zaključil z obiskom nekaterih vasi v občini, kjer so se izvajale komasacije in agromelioracije.

OU občine Tišina

 

    

 • Covid-19

Obvestila

 • Zbirni center Petanjci
 • Občinska blagajna
 • Obvestila župnije Tišina
 • Tekoča problematika
 • Pomurski vodovod II. faza
 • iObčina

Sporočila za javnost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • Projekti LAS
 • FB stran Občine Tišina
 • Lokalne volitve 2018
 • E-občina
 • E-uprava
 • E-vem
 • Gospodarska zboranica Slovenije
 • Lex Localis
 • Osnovna šola Tišina
 • Vlada Republke Slovenije
 • Zaposlitve.org